Można zgłaszać kandydatury do Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu

Nagrody przyznaje prezydent miasta Lublin po wcześniejszym zaopiniowaniu wniosków przez specjalnie powołaną kapitułę.
Chodzi o nagrodzenie zawodników i zawodniczek, którzy w 2014 roku osiągnęli najwyższe wyniki sportowe. Pod uwagę brane są następujące kryteria:

- udział w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, igrzyskach olimpijskich głuchych, uniwersjadzie,

- miejsce medalowe seniorów, młodzieżowców i juniorów w mistrzostwach świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich,

- dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz mających zasługi przy osiąganiu przez sportowców wysokich wyników za: przygotowanie zawodnika lub zawodników do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, uniwersjadzie lub zdobyciu przez zawodnika lub zawodników miejsca medalowego w mistrzostwach świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich w kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów.

Wnioski o przyznanie nagród należy składać wyłącznie na specjalnym druku, który można pobrać w siedzibie Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin lub ze strony internetowej www.sport.lublin.eu (zakładka druki do pobrania "Nagrody Sportowe Miasta Lublin"). Będą one przyjmowane w WSiT pod adresem 20-609 Lublin, ul. Filaretów 44, pok. 204, w godz. 7.30-15.30, w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Mogą je składać:

- radni rady miasta

- organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego

- stowarzyszenia kultury fizycznej

- instytucje kultury fizycznej

- redakcje gazet, czasopism, radiowe i telewizyjne

- inne jednostki organizacyjne statutowo związane wykonywaniem zadań z dziedziny sportu

DYSKUTUJ Z NAMI O LUBELSKIM SPORCIE NA FACEBOOKU