Marek Lembrych w zarządzie Polskiego Związku Koszykówki

W Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZKosz. Prezesem został ponownie Grzegorz Bachański, a we władzach znalazł się po raz drugi z rzędu lublinianin Marek Lembrych.
Podczas Walnego Zebrania Zarząd PZKosz przedstawił sprawozdanie z działalności w minionej kadencji, która obejmowała lata 2011-2014. Potem odbyły się wybory prezesa. Kontrkandydatami Bachańskiego byli Przemysław Stęczkowski i były reprezentant Polski w koszykówce poseł Maciej Zieliński. Zdecydowanie wygrał Bachański, którego poparło 67 delegatów. Zieliński otrzymał 21 głosów. Natomiast Stęczkowski swoje głosy przekazał Zielińskiemu. - Pierwsze posiedzenie nowego zarządu odbędzie się 2 grudnia 2104 roku w Warszawie i wtedy nastąpi podział funkcji i obowiązków - mówi Marek Lembrych, który jest także prezesem Lubelskiego Związku Koszykówki.

W skład zarządu PZKosz na kadencję 2014-2018 weszli: Kazimierz Wierzbicki - 68 głosów, Wojciech Chomicz - 66, Grzegorz Potęga - 66, Zbigniew Błażkowski - 64, Marcin Staniczek - 63, Maciej Krystek - 62, Krzysztof Szumski - 62, Michał Lesiński - 61, Marek Lembrych - 61, Zdzisław Kassyk - 59.

DYSKUTUJ Z NAMI O LUBELSKIM SPORCIE NA FACEBOOKU