Dzieci i Omega Papieżowi. Turniej piłki nożnej i konkurs plastyczny

Impreza odbędzie się 24 kwietnia 2014 roku. Jej organizatorami są Ognisko TKKF Omega i Szkoła Podstawowa nr 52 na Felinie.
W programie jest turniej piłki nożnej poświęcony Janowi Pawłowi II i konkurs plastyczny pod hasłem "Nawet święty piłkę kopał". W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, świetlic i domów kultury Lublina. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, plakat, grafika). Ich wymiar to 30x42 i 21x30. Można nadsyłać nieograniczoną liczbę prac. Każda z nich musi być opatrzona na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem, nazwiskiem nauczyciela prowadzącego, ma też zawierać nazwę i adres placówki. Prace można przysyłać do 11 kwietnia 2014 roku na adres Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Jagiełły 52 w Lublinie z dopiskiem na kopercie "konkurs plastyczny". Komisja będzie oceniała prace w grupach wiekowych 7-9 i 10-12 lat.

PAMIĘTACIE "PIŁKARSKI DIAMENT"? LUBLINIANIN W FINALENatomiast termin zgłaszania drużyn do turnieju piłki nożnej upływa 4 kwietnia 2014 roku. Można to zrobić telefonicznie pod nr. 81 7468177 oraz 501 755 707.

Ogłoszenie wyników i prezentacja prac oraz rozdanie nagród nastąpi 24 kwietnia w hali sportowej Szkoły Podstawowej 52 na Felinie po zakończeniu turnieju piłki nożnej.