Jak wyglądało kolarstwo w międzywojniu? Zobacz lubelską wystawę!

We wtorek w sali Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej otwarto wystawę zatytułowaną ?Kolarstwo w międzywojennym Lublinie?. Zdjęcia ze zbiorów Mai Lambert-Zamorowskiej udostępniło Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu.
Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu powstało w maju bieżącego roku dzięki umowie zawartej pomiędzy Rektorem UMCS a Prezydentem Lublina. Głównym zadaniem Centrum jest ratowanie pamięci o wspaniałej historii lubelskiego sportu, m.in. poprzez zbieranie i opracowywanie dokumentacji, pamiątek klubów sportowych, stowarzyszeń i przede wszystkim osób prywatnych, które w przyszłości stanowić będą bazę do założenia wirtualnego muzeum sportu.

Wystawa dotycząca lubelskiego kolarstwa międzywojennego jest jednym z pierwszych przedsięwzięć centrum.

Wystawę oglądać można w gmachu Biblioteki Głównej UMCS w sali Muzeum UMCS.